6.07.2006

Tjøme ungdomskole har siden 1995 hvert år - i høstsemesteret - reist med sine 10 klassinger på tur med Hvite Busser. Det håper vi å få til for 1992-kullet også. Tidligere har skolen vært ansvarlig arrangør, men på grunn av nye bestemmelser i Utdanningsforbundet må turene heretter arrangeres av foreldrene.

Nettstedet er laget for å gjøre informasjon omkring Polenturen 2007 lett tilgjengelig for alle.

Mål for nettstedet:

- Ressursside
- Informasjonside

Ingen kommentarer: